Öppet brev till Charles Berkow, Politiskt sakkunnig hos klimat- och miljöminister Åsa Romson

Freda fåglarna under uppfödningstiden

2015-06-23

Hej Charles, 

Jag vill att fåglarna ska få vara i fred under den viktigaste tiden då de föder upp sina ungar.

Att inte avverka under perioden maj-juni känns som ett naturligt steg för att gynna våra hotade skogsfåglar, då det påverkar dem starkt både direkt och indirekt med den stress som avverkningen tillför. Det skulle även bidra till miljömålet "ett rikt växt- och djurliv" och "levande skogar", om man lät bli att avverka under häckningsperioden. Jag vill att frågan lyfts och att EU:s art- och habitatdirektiv implementeras i skogen.

Jag hoppas att du och miljöministern kan göra ert bästa för våra gemensamma mål och för att säkerställa att människans negativa påverkan på djur och natur styrs upp.

 

Med vänliga hälsningar,

Anna Krusic

 

Såga inte ner deras bon!

Kampanjen sker i samarbete med Östergötlands skogsgrupp
Detta är brev 2 av 7 i denna kampanj