Öppet brev till Monika Stridsman, Generaldirektör på skogsstyrelsen

Ta hänsyn till fågellivet under häckningstiden!

2015-06-22

Hej Monika!

Mitt namn är Christer Felix och jag är själv skogsägare. Jag skriver till dig för att jag är bekymrad över bristen på hänyn till fågellivet under häckningstiden. Jag vill att fåglarna ska få vara i fred under den viktigaste tiden då de föder upp sina ungar.

Att inte avverka under perioden maj-juni känns som ett naturligt steg för att gynna våra hotade skogsfåglar, då det påverkar dem starkt både direkt och indirekt med den stress som avverkningen tillför. Det skulle även bidra till miljömålet "ett rikt växt- och djurliv" och "levande skogar", om man lät bli att avverka under häckningsperioden.

Jag vill att frågan lyfts och att EU:s art- och habitatdirektiv implementeras i skogen.

Med vänliga hälsningar,

Christer Felix

engagerad skogsägare.

Såga inte ner deras bon!

Kampanjen sker i samarbete med Östergötlands skogsgrupp
Detta är brev 1 av 7 i denna kampanj