Öppet brev till Åsa Romson, Miljöminister

Avverkning under fåglarnas häckning

2015-06-23

Hej Åsa!

Jag vill att fåglarna ska få vara i fred under den viktigaste tiden då de föder upp sina ungar. Att inte avverka under perioden maj-juni känns som ett naturligt steg för att gynna våra hotade skogsfåglar, då det påverkar dem starkt både direkt och indirekt med den stress som avverkningen tillför. Det skulle även bidra till miljömålet "ett rikt växt- och djurliv" och "levande skogar", om man lät bli att avverka under häckningsperioden. Jag vill att frågan lyfts och att EU:s art- och habitatdirektiv implementeras i skogen.

När jag var barn arbetade mina föräldrar i skogen. Jag har varit med och räddat många fågelbon när jag sprang före pappa och meddelade vilka träd som hade bon. Ibland fälldes något träd trots allt, men då placerade vi boet tillrätta.
Det är ingen som idag springer före avverkningsmaskinerna i skogen och kollar. Något enklare då med lagstiftning!

Med varma sommarhälsningar,

Urpo Taskinen
Juoksengi
070-629 58 02

Såga inte ner deras bon!

Kampanjen sker i samarbete med Östergötlands skogsgrupp
Detta är brev 3 av 7 i denna kampanj