Stoppa alla utvisningar till Afghanistan!


Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Vi kräver MORATORIUM NU, ett omedelbart stopp för alla utvisningar till Afghanistan. Skälen är det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan och Migrationsverkets rättsosäkra utredningar.
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
20 076
skickade brev
2 905
Underskrifter
157

Hashtaggar


Skriv ett eget brev direkt till Sveriges beslutsfattare!

Det är lätt att skapa ett eget brev.

Välj och kryssa i några av de argument som redan finns författade. Efter det kan du redigera ditt brev, lägga till personliga synpunkter och erfarenheter. Du kan också radera de förkryssade argumenten och skriva helt personligt med egna ord.

Ingenting skickas om du inte bekräftar att du vill skicka från din egen mail.

Du måste dock bekräfta din mail-adress via ett separat mail, för att visa att du inte är en robot.

Välj sedan en politiker som du vill skicka brevet till.  

Bakgrund

Under 2015 kom 165 000 flyktingar till Sverige. 23 000 av dem registrerades vid ankomsten som ensamkommande barn med afghanskt medborgarskap. De fick familjehem eller hvb-hem, skolgång, sociala aktiviteter och allt som ett svenskt barn skulle fått. Enligt då gällande lag skulle de få denna omsorg tills de fyllde 21 år. De skulle också få ta hit sina familjer.

Regeringen greps av panik. Dels infördes gränskontroller och dels beslöt man sig för en tillfällig migrationslag, en av de hårdaste i Europa. Den trädde i kraft juli 2016.

Under hösten 2016 stod det klart att Afghanistan inte räknades som tillräckligt farligt – de flesta ”vuxna”, dvs. 18+, skulle kunna sändas dit, oberoende av var de vuxit upp.

Man tolkade också lagen så att man schablonmässigt satte ålder 18 år eller högre på dem som inte kunde bevisa att de var yngre.

Att man tvingades nyanställa många oerfarna handläggare bidrog till att beslut om ålder och asylskäl närmast var ett lotteri – långt ifrån normal rättssäkerhet.

Om nuvarande politik fortsätter kan vi räkna med att endast 10 % av dem som fått sin ålder uppskriven får tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. I slutändan blir det 30 % eller färre av alla ensamkommande som får stanna.

- Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats de senaste åren. Enligt Lifos lägesanalys 2017-06-16 kan vi vänta en fortsatt försämring. Vice flyktingministern anser att det inte finns några säkra områden i Afghanistan och vädjar till Europa att sluta utvisa flyktingar.

- Migrationsverkets utredningar när det gäller ålder och bedömningar av asylskäl har i många fall varit undermåliga, vilket bekräftats av JO och Migrationsverket. Att grunda beslut på sådana utredningar är inte rättssäkert.

Därför ska ingen utvisas till Afghanistan förrän säkerhetsläget har väsentligt förbättrats och de som så vill har fått sina utredningar omprövade.

 Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

23 Öppna brev    
Resultaten

omkring 8 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 10 månader sedan