Öppet brev till Noria Manouchi (M)

Stoppa utvisningar av afghanska ungdomar - Följ FNs Flyktingkonvention fullt ut!

2019-04-05

Hej, Noria!

Jag är en av de tiotusentals svenskar som är engagerade i kampen mot utvisningar av afghanska ungdomar.

Idag har jag stöd från Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, i viss mån från Centerpartiet, från lokalföreningar inom Kristdemokraterna samt från enstaka moderater. Från Socialdemokraterna har jag stöd från 14 riksdagsledamöter och flera lokalföreningar.

Jag vill att Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan. Om så inte sker skall regeringen i dess ställe besluta om moratorium för utvisningarna. 

De afghanska ungdomarna representerar en åldersgrupp där vi har brist. De kommer att behövas inom industrin, inom vården och inom andra områden där det är svårt att rekrytera arbetstagare. 

Afghanutvisningarna 2016-2018, av 15 000 tonåringar menar jag är en skam för ett demokratiskt land som Sverige som har skrivit under FNs Flyktingkonvention. Låt inte Sverige upprepa ett liknande övergrepp som skedde när 146 baltiska soldater 1947 utvisades eller när två egyptier utvisades 2001. 

Ingen ska utvisas till Afghanistan förrän säkerhetsläget har väsentligt förbättrats och de som så vill har fått sina utredningar omprövade.

Sverige måste ta sitt ansvar och följa FNs Flyktingkonvention fullt ut! Det handlar om människoliv!

Mer information kan du hitta via länkarna i artikeln Regering och Migrationsverket: Omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan! Moratorium NU! 

Lena Meigård

Von Troils väg 6
213 73   Malmö

Tel

Stoppa alla utvisningar till Afghanistan!

Detta är brev 23 av 23 i denna kampanj