Öppet brev till Jabar Amin (MP)

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

2017-10-17

Hej, Jabar!

Jag arbetar som god man och har sett och hört hur allvarligt läget är i Afghanistan via de ungdomar jag jobbar för. Jag har haft hand om en ungdom som fyller 18 år imorgon som fortfarande väntar på besked om uppehållstillstånd efter 2 år i Sverige! Han har både personliga skyddsskäl och allmäna skäl som dödshot från talibanerna. Han är en av många. Om han skickas tillbaka så väntar döden för honom och hans familj.Vad gör du och Miljöpartiet för att stoppa detta?

Jag är en av de tiotusentals svenskar som är engagerade i kampen mot utvisningar av afghanska ungdomar.

Idag har jag stöd från Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, i viss mån från Centerpartiet, från lokalföreningar inom Kristdemokraterna samt från enstaka moderater. Från Socialdemokraterna har jag stöd från 14 riksdagsledamöter och flera lokalföreningar.

Hur jag röstar i valet 2018 bestäms av partiernas agerande i migrationsfrågan. 

Jag vill att Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan. Om så inte sker skall regeringen i dess ställe besluta om moratorium för utvisningarna. 

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats de senaste åren. Enligt Lifos lägesanalys 2017-06-16 kan vi vänta en fortsatt försämring. Vice flyktingministern anser att det inte finns några säkra områden i Afghanistan och vädjar till Europa att sluta utvisa flyktingar.

Migrationsverkets utredningar när det gäller ålder och bedömningar av asylskäl har i många fall varit undermåliga, vilket bekräftats av JO och Migrationsverket. Att grunda beslut på sådana utredningar är inte rättssäkert.

Ungdomarna med afghansk bakgrund, majoriteten pojkar, utgör en stor resurs för vårt samhälle. De flesta var på god väg med sin integration när den tillfälliga lagen trädde i kraft. Trots den osäkerhet flertalet lever under så har de fortsatt sin skolgång med goda resultat. Afghaner är den grupp av ensamkommande ungdomar som klarar sig bäst. 

De afghanska ungdomarna representerar en åldersgrupp där vi har brist. De kommer att behövas inom industrin, inom vården och inom andra områden där det är svårt att rekrytera arbetstagare. 

Afghanutvisningarna 2016-2018, av 15 000 tonåringar, är på god väg att bli ett nationellt trauma, betydligt större än utvisningen av 146 baltiska soldater 1947 och två egyptier 2001. 

Sverige har byggt sitt rykte på humanism och solidaritet. Nu signaleras hårdhet. Vi har glömt Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Harald Edenstam och Olof Palme. 

Ingen ska utvisas till Afghanistan förrän säkerhetsläget har väsentligt förbättrats och de som så vill har fått sina utredningar omprövade.

Mer information kan du hitta via länkarna i artikeln Regering och Migrationsverket: Omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan! Moratorium NU! 

Varma hälsningar

Ellinor Carlander
Umeå

Stoppa alla utvisningar till Afghanistan!

Detta är brev 22 av 23 i denna kampanj