Öppet brev till Alice Bah Kuhnke, kulturdep, kulturminister, mp

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

2017-10-13

Hej, Alice!

Du har sääkert fått många mejl med denna rubrik. De ingår i en kampanj, för att förmå regeringen att agera humant, när det gäller unga flyktingar från Afghanistan. Även om den del formuleringar är samma, står jag bakom varje ord.

Så roligt det var att se Dig i kyrkomötet. Jag är själv präst och tror att vi tillsammans med alla människor av god vilja, kan bidra till att vår sargade värld blir en bättre plats att leva på.

Jag är också en av de tiotusentals svenskar som är engagerade i kampen mot utvisningar av afghanska ungdomar.

Idag har jag stöd från Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, i viss mån från Centerpartiet, från lokalföreningar inom Kristdemokraterna samt från enstaka moderater. Från Socialdemokraterna har jag stöd från 14 riksdagsledamöter och flera lokalföreningar.

Hur jag röstar i valet 2018 bestäms av partiernas agerande i migrationsfrågan. 

Jag vill att Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan. Om så inte sker skall regeringen i dess ställe besluta om moratorium för utvisningarna. 

Ungdomarna med afghansk bakgrund, majoriteten pojkar, utgör en stor resurs för vårt samhälle. De flesta var på god väg med sin integration när den tillfälliga lagen trädde i kraft. Trots den osäkerhet flertalet lever under så har de fortsatt sin skolgång med goda resultat. Afghaner är den grupp av ensamkommande ungdomar som klarar sig bäst. 

De afghanska ungdomarna representerar en åldersgrupp där vi har brist. De kommer att behövas inom industrin, inom vården och inom andra områden där det är svårt att rekrytera arbetstagare. 

Sverige har byggt sitt rykte på humanism och solidaritet. Nu signaleras hårdhet. Vi har glömt Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Harald Edenstam och Olof Palme. 

Ingen ska utvisas till Afghanistan förrän säkerhetsläget har väsentligt förbättrats och de som så vill har fått sina utredningar omprövade.

Mer information kan du hitta via länkarna i artikeln Regering och Migrationsverket: Omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan! Moratorium NU! 

Anders Göranzon
Uppsala

Stoppa alla utvisningar till Afghanistan!

Detta är brev 21 av 23 i denna kampanj