Öppet brev till Sofia Arkelsten (M)

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

2017-06-24

Hej, Sofia!

Jag är en av de tiotusentals svenskar som är engagerade i kampen mot utvisningar av afghanska ungdomar.

Ett moderat kommunalråd i Växjö stödjer kravet på amnesti. För övrigt har jag stöd från Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, i viss mån från Centerpartiet samt från lokalföreningar inom Kristdemokraterna. Från Socialdemokraterna har jag stöd från 14 riksdagsledamöter och flera lokalföreningar. 

Hur jag - och många andra - röstar i valet 2018 bestäms av partiernas agerande i migrationsfrågan. 

Jag vill att Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan. Om så inte sker skall regeringen i dess ställe besluta om moratorium för utvisningarna. 

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats de senaste åren. Enligt Lifos lägesanalys 2017-06-16 kan vi vänta en fortsatt försämring. Vice flyktingministern anser att det inte finns några säkra områden i Afghanistan och vädjar till Europa att sluta utvisa flyktingar.

Migrationsverkets utredningar när det gäller ålder och bedömningar av asylskäl har i många fall varit undermåliga, vilket bekräftats av JO och Migrationsverket. Att grunda beslut på sådana utredningar är inte rättssäkert.

Ungdomarna med afghansk bakgrund, majoriteten pojkar, utgör en stor resurs för vårt samhälle. De flesta var på god väg med sin integration när den tillfälliga lagen trädde i kraft. Trots den osäkerhet flertalet lever under så har de fortsatt sin skolgång med goda resultat. Afghaner är den grupp av ensamkommande ungdomar som klarar sig bäst. 

De afghanska ungdomarna representerar en åldersgrupp där vi har brist. De kommer att behövas inom industrin, inom vården och inom andra områden där det är svårt att rekrytera arbetstagare. 

Ingen ska utvisas till Afghanistan förrän säkerhetsläget har väsentligt förbättrats och de som så vill har fått sina utredningar omprövade.

Mer information kan du hitta via länkarna i artikeln Regering och Migrationsverket: Omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan! Moratorium NU! 

Ingrid Eckerman
Pensionerad allmänläkare
SKARPNÄCK

Stoppa alla utvisningar till Afghanistan!

Detta är brev 4 av 23 i denna kampanj