Exponeringsförbud för tobak

Kampanjen sker i samarbete med Signby.me

Kampanjlogotyp
Hjälp kampanjen att sprida sig!   Visa / dölj annonsalternativ

Förhandsgranska annonsen

Du kan betala för att Signby.me ska annonsera kampanjen på Facebook. Vi använder unika mottagargrupper och arbetar för att nå ut på effektivast möjliga sätt. Minsta annonsbudget är 50 kr. Vår avgift är 20% och hjälper oss att betala för driften av webbsajten.

Ange beloppet du vill annonsera för:

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Inför Exponeringsförbud för tobak för att minska rökningens skadeverkningar.
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Inför Exponeringsförbud för Tobaksvaror

Rökning är den enskilt största orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet.

Klicka på knappen för att skriva ett brev till din Riksdagsledamot.

Bakgrund

I takt med att färre röker har insjuknadet och dödsfallen på grund av rökning minskat. Men fortfarande insjuknar cirka  6 800 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning varje år och cirka 5 200 dödsfall i cancersjukdom sker årligen på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.  

Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 4 000 olika ämnen. Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen. Ett 40-tal kan orsaka cancer. Den som röker får själv i sig en fjärdedel av röken. Resten andas ut och sprids och gör personer i omgivningen till passiva rökare. Passiv rökning under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren. Ungefär lika många personer i Sverige dör av passiv rökning som av trafikolyckor. Cirka 200 dödsfall beräknas varje år bero på passiv rökning.

Sambandet mellan rökning och lungcancer känner de flesta till, rökning uppskattas orsaka 90 procent av all lungcancer. Men risken ökar också för andra cancerformer bland andra cancer i strupen och munhålan, i urinblåsannjurarna, magsäcken, livmoderhalsen och bukspottkörteln.

Texten är från Cancerfonden - men notera att denna kampanj har tillkommit på privat initiativ och har inget med Cancerfonden att göra. Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Kampanjen är skapad på initiativ av Signby.me.


Öppna brev skickade till

4 Öppna brev    
Resultaten

omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 10 månader sedan