Öppet brev till Emanuel Öz (S)

TOBAK

2015-03-04

Upplysning om rökningens skadeverkningar är viktiga, men politiska åtgärder krävs. Ett första steg är att införa exponeringsförbud för tobaksprodukter.

Cirka 5 200 dödsfall i cancersjukdom sker årligen på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.

Är ditt parti för eller emot exponeringsförbud för tobak?

Mia Utzinger

Ockelbo

Exponeringsförbud för tobak

Kampanjen sker i samarbete med Signby.me
Detta är brev 3 av 4 i denna kampanj