Öppet brev till Caroline Szyber (KD)

TOBAK

2015-03-04

Jag vill att Sverige, likt många andra länder, ska införa exponeringsförbud för cigaretter. Det innebär att butiker inte får skylta med cigaretter utan måste förvara dessa dolt bakom disk.

Studier visar att exponeringsförbud har effekten att färre unga börjar röka. Läs mer om detta på Cancerfondens webbsida.

Som lagstiftare måste du ta ditt ansvar och verka för att minska tobakens skadeverkningar. Det är för många liv som står på spel för att ignorera denna fråga.

Mia Utzinger

Ockelbo

Exponeringsförbud för tobak

Kampanjen sker i samarbete med Signby.me
Detta är brev 3 av 4 i denna kampanj