Öppet brev till Lars Ohly (V)

Hindra tobaksexponeringen

2014-08-15

Hej Lars,

Jag vill att Sverige, likt många andra länder, ska införa exponeringsförbud för cigaretter. Det innebär att butiker inte får skylta med cigaretter utan måste förvara dessa dolt bakom disk.

Studier visar att exponeringsförbud har effekten att färre unga börjar röka. Läs mer om detta på Cancerfondens webbsida.

Cirka 5 200 dödsfall i cancersjukdom sker årligen på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.Som lagstiftare måste du ta ditt ansvar och verka för att minska tobakens skadeverkningar. Det är för många liv som står på spel för att ignorera denna fråga.

Är Vänsterpartiet för eller emot exponeringsförbud för tobak?

Vänliga hälsningar,

Jacob Sternius

Stockholm

Exponeringsförbud för tobak

Kampanjen sker i samarbete med Signby.me
Detta är brev 1 av 4 i denna kampanj