Exponeringsförbud för tobak

Kampanjen sker i samarbete med Signby.me

0.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Exponeringsförbud för tobak på initiativ av Signby.me

Sammanfattning för Exponeringsförbud för tobak
4 öppna brev
4 unika författare
11:56 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Exponeringsförbud för tobak