Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Dubbla stödet till ungdomsorganisationerna!
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
14 534
skickade brev
129
Underskrifter
266

Ungdomsorganisationerna i Sverige har länge varit statligt underfinansierade. Regeringen säger sig värdesätta organisationerna och deras arbete, ändå blir stödet utslaget per organisation lägre och lägre. Det är dags att göra slag i saken och dubbla stödet till ungdomsorganisationerna! Vi behöver ditt stöd i kampanjen #dubblastödet som har initierats av LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

#Dubblastödet drivs av LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.

LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer.

 

Läs mer om LSU på www.lsu.se