Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

0.4 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige! på initiativ av LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Sammanfattning för Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!
6 öppna brev
6 unika författare
36:18 min i total redigeringstid