Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

0.5 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige! på initiativ av LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Sammanfattning för Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!
8 öppna brev
8 unika författare
47:48 min i total redigeringstid