Öppet brev till Stefan Nilsson (MP)

Demokratins gräsrotsrörelse

2015-05-25

Hej Stefan!

Ungdomsrörelsen växer! De senaste tio åren har antalet statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer ökat från 87 till 106. Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd.

Hej Stefan!

Det är dags att höja stöden till barn- och ungdomsorganisationer! Stödet till ungas egen organisering har varit i praktiken oförändrat de senaste tio åren, samtidigt som antalet organisationer växer för varje år.

Sveriges ungdomsorganisationer bedriver verksamhet inom alla tänkbara områden: läxhjälp till nyanlända, politiska debatter i mängder av sakfrågor, mötesplatser för personer med funktionsvariationer, fritidsaktiviteter för naturälskare, en gemenskap för personer som delar tro och mycket, mycket annat.

Ungas engagemang ska inte begränsas av sociala eller ekonomiska förutsättningar. Därför är det viktigt att ungdomsorganisationerna får schyssta villkor, ungdomsrörelsen ska vara en plats för alla unga!

Med ett rimligt stöd skulle ungdomsrörelsen i än högre grad kunna berika unga människor, skapa kunskap och öka den demokratiska medvetenheten. Det skulle också kunna göras på ett sätt som inte är på bekostnad av negativ stress och utbrändhet i organisationerna.

Ungdomsrörelsens kraft behövs idag mer än någonsin för att bidra med lösningar på flera av de stora utmaningar som dagens generation unga möter. Arbetslöshet, bostadsbrist, sviktande psykisk hälsa och diskriminering är några av de självständighetsutmaningar som drabbar dagens ungdomar hårdare än tidigare generationer.

I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att #dubblastödet.

Jag röstade på er i valet och vill därför veta vad ditt parti tänker göra i den här frågan?

Nu behöver vi din hjälp för att dubbla stödet! Vad kommer du göra för att stärka ungas egen organisering?

Med vänlig hälsning

Rasmus Storkamp, Hägersten

Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Detta är brev 2 av 6 i denna kampanj