Öppet brev till Stig Henriksson (V)

Dubbla stödet!

2015-05-14

Hej Stig!

Ungdomsrörelsen växer! De senaste tio åren har antalet statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer ökat från 87 till 106. Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd.

Ungas engagemang ska inte begränsas av sociala eller ekonomiska förutsättningar. Därför är det viktigt att ungdomsorganisationerna får schyssta villkor, ungdomsrörelsen ska vara en plats för alla unga!

I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att #dubblastödet.

Victor Månsson ifrån Västerås

Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Detta är brev 1 av 6 i denna kampanj