Öppet brev till Anders Schröder (MP)

Hjälp engagemanget bland unga överleva!

2016-06-13

Hej Anders!

Ungdomsrörelsen växer, men stödet sjunker! De senaste tio åren har antalet statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer ökat från 87 till 106. Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd.

Ungas engagemang ska inte begränsas av sociala eller ekonomiska förutsättningar. Flera unga blir lätt utbrända på grund av stora ekonomiska begränsningar som lätt förvandlas till att det inte går. Jag sitter själv i styrelsen för olika föreningar och vet att det är riktigt svårt att driva verksamheten med så stora ekonomiska begränsningar. Därför är det viktigt att ungdomsorganisationerna får schyssta villkor, ungdomsrörelsen ska vara en plats för alla unga!

I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att #dubblastödet.

Bartosz Stroinski, Bjuråker

Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Detta är brev 5 av 6 i denna kampanj