Öppet brev till Jonas Sjöstedt (V)

Statsbidrag till ungdomsorganisationer

2016-11-20

Hej Jonas!

Det är dags att höja stöden till barn- och ungdomsorganisationer! Stödet till ungas egen organisering har varit i praktiken oförändrat de senaste tio åren, samtidigt som antalet organisationer växer för varje år.

Ungdomsrörelsens kraft behövs idag mer än någonsin för att bidra med lösningar på flera av de stora utmaningar som dagens generation unga möter. Arbetslöshet, bostadsbrist, sviktande psykisk hälsa och diskriminering är några av de självständighetsutmaningar som drabbar dagens ungdomar hårdare än tidigare generationer.

Jag röstade på er i valet och vill därför veta vad V tänker göra i den här frågan?

Lotta Rodin Lundberg, Visby

Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Detta är brev 6 av 6 i denna kampanj