Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen

101.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil! på initiativ av Naturskyddsföreningen

Sammanfattning för Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!
1620 öppna brev
1620 unika författare
231:44:02 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Stoppa utbyggnad av Preemraff i Lysekil Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 486 *
Att klara Parisavtalets mål - grip in som regering Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 1 år sedan 395 *
Stoppa Preem - rädda klimatet Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 411 **
Rädda våra barns framtid Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 300 *
Preems utbyggnad i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 253 *
Scanraff Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 1 år sedan 303 **
Preemraff i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 256 **
Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 1 år sedan 239 *
Angående Preem och min framtid Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 264 *
Utbyggnad av preemraff Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 259 **
Ändring av koldioxidutsläpp i Sverige Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 263 ***
Stopp för ökat utsläpp från Preem Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 272 *
Vårt samhälles framtid Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 1 år sedan 263 *
Ska vi nå målet? Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 271 *
att stoppa Preem att bygga ut det miljöfarliga raffinaderiet Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 257 *
Rädda Framtiden åt våra barnbarn Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 257 *
Bästa miljöminister! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 257 *
Sätt stopp för Preemraff - er skyldighet Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 268 *
Preem Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 286 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 221 *
Preemraff i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 257 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil! Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 234 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil! Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 1 år sedan 250 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil! Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 239 *
Var klimatsmart! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 233 *
Stoppa Raffineriet i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 261 *
Prova Preems utbyggnad i Lysekil! Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 395 *
Säg nej till PREEMS fossilutbyggnad och satsa istället på fossilfria elektrobränslen Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 356 **
Utbyggnaden av Preemraff en katastrof Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 243 *
Sveriges och våra barns framtid Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 262 *
Säg nej till utbyggnaden av Preem! Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 231 *
Preemraff Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 258 *
Stoppa Preems raffinderi i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 263 *
Stoppa Preems utbyggnad!! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 241 **
Gällande utbyggnaden av Preemkraft i Lysekil Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 1 år sedan 296 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 452 *
Näring ska gynna människan och hela dess omgivning inte ekonomisk metabolism Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 238 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 239 *
ang. Preems utbyggnad i Lysekil . Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 223 *
Preems nya planerade anläggning Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 256 *
Från en Lysekilsbo Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 256 **
Lev upp till klimatmålen - låt regeringen pröva Preemraff! Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 1 år sedan 236 *
Klimatkatastrofen Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 238 *
Preem raff Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 275 *
Preemraff Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 1 år sedan 258 *
Preemraff Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 249 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 237 *
Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 1 år sedan 231 *
Ta det akuta läget på allvar! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 1 år sedan 245 *
Preems raffinaderi i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 1 år sedan 252 *