Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen

101.2 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil! på initiativ av Naturskyddsföreningen

Sammanfattning för Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!
1619 öppna brev
1619 unika författare
231:41:13 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Stoppa utbyggnad av Preemraff i Lysekil Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 828 *
Att klara Parisavtalets mål - grip in som regering Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 2 år sedan 720 *
Stoppa Preem - rädda klimatet Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 752 **
Rädda våra barns framtid Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 618 *
Preems utbyggnad i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 579 *
Scanraff Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 2 år sedan 693 **
Preemraff i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 584 **
Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 2 år sedan 570 *
Angående Preem och min framtid Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 597 *
Utbyggnad av preemraff Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 579 **
Ändring av koldioxidutsläpp i Sverige Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 579 ***
Stopp för ökat utsläpp från Preem Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 598 *
Vårt samhälles framtid Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 2 år sedan 594 *
Ska vi nå målet? Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 606 *
att stoppa Preem att bygga ut det miljöfarliga raffinaderiet Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 581 *
Rädda Framtiden åt våra barnbarn Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 585 *
Bästa miljöminister! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 571 *
Sätt stopp för Preemraff - er skyldighet Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 586 *
Preem Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 655 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 543 *
Preemraff i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 570 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil! Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 532 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil! Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 2 år sedan 583 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil! Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 569 *
Var klimatsmart! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 598 *
Stoppa Raffineriet i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 596 *
Prova Preems utbyggnad i Lysekil! Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 731 *
Säg nej till PREEMS fossilutbyggnad och satsa istället på fossilfria elektrobränslen Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 706 **
Utbyggnaden av Preemraff en katastrof Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 552 *
Sveriges och våra barns framtid Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 576 *
Säg nej till utbyggnaden av Preem! Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 536 *
Preemraff Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 608 *
Stoppa Preems raffinderi i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 605 *
Stoppa Preems utbyggnad!! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 567 **
Gällande utbyggnaden av Preemkraft i Lysekil Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 2 år sedan 624 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 789 *
Näring ska gynna människan och hela dess omgivning inte ekonomisk metabolism Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 554 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 578 *
ang. Preems utbyggnad i Lysekil . Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 532 *
Preems nya planerade anläggning Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 581 *
Från en Lysekilsbo Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 577 **
Lev upp till klimatmålen - låt regeringen pröva Preemraff! Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 2 år sedan 569 *
Klimatkatastrofen Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 576 *
Preem raff Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 635 *
Preemraff Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 2 år sedan 602 *
Preemraff Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 599 *
Stoppa utbyggnaden av Preemraff! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 554 *
Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister 2 år sedan 557 *
Ta det akuta läget på allvar! Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister 2 år sedan 585 *
Preems raffinaderi i Lysekil Ibrahim Baylan, Näringsminister 2 år sedan 573 *