Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Från en Lysekilsbo

2019-06-19

Hej Ibrahim, jag som bor i Lysekil tycker att det är viktigt och helt rätt att Mark- och miljööverdomstolen nu prövar om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Om Preem får bygga ut raffinaderiet kommer deras utsläpp fördubblas. Preem blir därmed den största enskilda utsläpparen av växthusgaser i Sverige. Hoppas att DU oxså tycker att det är av största vikt att det absolut inte sker nog utbyggnad utan snarare jobbas för en nedläggning av hela raffet.  

Preems tillstånd har meddelats enligt miljöbalken. I miljöbalken finns en möjlighet för regeringen att pröva verksamheter och projekt vars miljöpåverkan är av betydande omfattning. Det står klart att raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag vill därför att regeringen utnyttjar sin möjlighet att pröva om Preemraff ska tillåtas och då sätter stopp för ökade utsläpp och snarast upprättar plan för nedläggning av verksamheten. Genom det här brevet lämnar jag därför in en underrättelse till regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel. Jag vill att du som politiker gör vad du kan för att förhindra utbyggnationen och jobbar på en plan för avveckling av raffinaderiet. 

För att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet måste alla minska sina utsläpp. Om Preem och fossilindustrin tillåts fortsätta släppa ut enorma mängder koldioxid kommer målen inte kunna nås. En varmare värld kommer att medföra extremväder med torka eller översvämningar som följd, minskade skördar av jordbruksgrödor, döende korallrev och mångdubbelt fler klimatflyktingar. Det är inte en värld jag vill ha.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att utsläpp från Preemraff minskar och ha som mål att de helt skall försvinna?

Olof Vennergrund
LYSEKIL

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 41 av 1619 i denna kampanj