Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Ändring av koldioxidutsläpp i Sverige

2019-06-18

Hej!

Det vore önskvärt om Preem inte skulle bygga ut sitt raffinering i Sverige. I framtiden ska inte behövas så mycket oljebaserade drivmedel då omställning av färdmedel ( och därmed drivmedel) ska ske. Det vore en felsattsning! Preem borde investera sina pengar  att bygga ut elladdningsstolpar och på utbyggnad av elnätet

Därför vill jag be dig att verka för att regeringen ska stoppa utbyggnaden av raffinaderiet !

Tack!

Agnes Dynein
Gislaved

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 11 av 1619 i denna kampanj