Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Utbyggnad av preemraff

2019-06-18

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 32 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för nästan en tiondel av Sveriges koldioxidutsläpp. Jag försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att stora företag och regeringen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att ställa om.

Att låta utbyggnaden av Preems raffinaderi skulle vara att gå bakåt i tiden. Hur kan man som energiminister tycka att det här är rätt väg att gå? 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Malin jonsson
Ingarö, Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 10 av 1619 i denna kampanj