Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Säg nej till PREEMS fossilutbyggnad och satsa istället på fossilfria elektrobränslen

2019-06-19

Hej Anders, 

PREEM  planerar en kraftig utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil för att producera mer fossilbaserad bensin, diesel och fartygsbränsle. Detta ökar utsläppen med ca 1,7 miljoner ton koldioxid per tvärt emot intentionen i Sveriges klimatlag.
PREEMs argument att deras produktion är något renare än motsvarande utländsk produktion är vilseledande. Om de stora utsläppen i världen ska minskas för att undvika klimatkatastrof måste fossilanvändning och produktion bekämpas på alla fronter. Alla måste dra sitt strå till stacken. Om mindre mängd fossilbränslen blir tillgänglig skapas ett större tryck på transportbranschen till en snabbare omställning.

Dessutom har Sverige en viktig roll i världen som en möjlig föregångare som fossilfri välfärdsnation. Enligt en analys i en DI artikel 2018 av Johan Rockström har Sverige en faktor 40 större påverkan på världens beteende i det fossilfria omställningsarbetet än vad som är vår andel av världens utsläpp och energiproduktion. Om PREEMs utbyggnad tillåts skulle Sverige inte kunna betraktas som föregångare.

Säg nej till den utbyggnad som PREEM planerar och satsa istället på en snabb elektrifiering av transporterna. Under en övergångsperiod kan även andra bränslen behövas, t.ex. elektrobränslen från el, vatten och koldioxid. Förnybar el kan produceras från vind- eller solkraft, och används till att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. Vätgas plus koldioxid kan ytterligare omvandlas till bränsle som diesel, bensin eller flygbränsle. Att använda el direkt för tåg, batterielbilar, transport på elvägar, eller eldrivna fartyg är mest effektivt. Om el omvandlas till vätgas som används i vätgasbilar förloras en faktor 3 av energin, genom begränsad verkningsgrad vid elektrolys och i bränsleceller. Om el omvandlas till diesel för att driva bilar förloras ca en faktor 4,4.

Det finns konkreta planer, t.ex. företaget Nordic Blue Crude planerar storskalig tillverkning av förnybar e-diesel i Norge och Sverige. Detta kan PREEM ta efter, istället för att låsa fast oss i ytterligare fossilberoende.

Preems tillstånd har meddelats enligt miljöbalken. I miljöbalken finns en möjlighet för regeringen att pröva verksamheter och projekt vars miljöpåverkan är av betydande omfattning. Det står klart att raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag vill därför att regeringen utnyttjar sin möjlighet att pröva om Preemraff ska tillåtas och då sätter stopp för ökade utsläpp. Genom det här brevet lämnar jag därför in en underrättelse till regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel. Jag vill att du som politiker gör vad du kan för att förhindra utbyggnationen.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 32 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för nästan en tiondel av Sveriges koldioxidutsläpp. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Om du är intresserad kommer jag gärna på besök och gör en kort presentation om min forskning om avancerad simulering av världens utveckling, olika scenarier, hållbar utveckling eller kollaps.

 

Peter Fritzson, professor vid Linköpings universitet, simulering av komplexa system, civilingenjör i teknisk fysik, samt medlem i klimatriksdagens transportutskott

Email: peter.fritzson@liu.se
mobil: 0708 281484

 

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 28 av 1620 i denna kampanj