Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace

25.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Klimatet först på initiativ av Greenpeace

Sammanfattning för Klimatet först
404 öppna brev
404 unika författare
38:0:37 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Klimatet först

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
En jord att bo på Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna 1 year ago 123 *
Viktigt Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 141 *
Vår planet Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna 1 year ago 148 *
Klimatförändringen Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna 1 year ago 132 *
Klimatet Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 126 **
Det är bråttom nu! Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 125 *
Vår miljö och avskaffandet av "tyrannosaurus sapiens" Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 464 **
Vår överlevnad Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet 1 year ago 132 *
Klimatåtgärder Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna 1 year ago 138 *
Klimat Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna 1 year ago 175 *
Klimatet först Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet 1 year ago 225 *
Klimatet kan inte vänta Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna 1 year ago 158 *
Hej Andreas Carlson, Gruppledare, Kristdemokraterna 1 year ago 132 *
Miljö Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet 1 year ago 217 *
Miljö och klimat Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 134 *
Ni måste enas för våra barns skull Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna 1 year ago 152 *
Klimatet Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 137 *
Klimatet för våra barn och barnbarn. Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna 1 year ago 134 **
Klimatet för våra barn och barnbarn. Andreas Carlson, Gruppledare, Kristdemokraterna 1 year ago 141 *
Klimatet för våra barn och barnbarn. Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna 1 year ago 141 *
Klimatet för våra barn och barnbarn. Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 134 *
Klimatet för våra barn och barnbarn. Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna 1 year ago 158 *
Agera NU! Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 144 *
Klimatet Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 129 *
Nu, är det dags för krafttag! Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna 1 year ago 123 *
KLIMATHOTET Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet 1 year ago 120 *
Klimatet prio 1 Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna 1 year ago 124 *
Miljökris Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet 1 year ago 134 *
Ett Sverige för framtida generationer Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna 1 year ago 127 *
Det finns inget: "vi gör det sen" Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna 1 year ago 129 *
Nu! Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna 1 year ago 140 *
Snälla gör nåt för kommande generationer ❤️ Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna 1 year ago 174 *
Rädda klimatet Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet 1 year ago 128 *
Klimatarbete nu! Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 125 *
Vill du att vi, din familjs framtida barn och dina vänners barn ska få ett bra liv? Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet 1 year ago 139 **
Klimatfrågan Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet 1 year ago 187 *
Klimatet Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna 1 year ago 187 *
Kom ihåg att rädda vår planet! Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna 1 year ago 134 **
Klimatet först! Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet 1 year ago 125 **
Stoppa vår klimatpåverkan Andreas Carlson, Gruppledare, Kristdemokraterna 1 year ago 169 *
Detta är ett rop på hjälp! Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet 1 year ago 198 *
En vädjan för framtiden Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet 1 year ago 133 *
Överlevnadsfrågor måste ha företräde före partipolitiska särintressen Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna 1 year ago 156 **
Inga kompromisser med klimatet! Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet 1 year ago 120 *
Klimatläget! Andreas Carlson, Gruppledare, Kristdemokraterna 1 year ago 174 *
Vi behöver nångonstanns att bo Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna 1 year ago 144 *
Sätt klimatet först, nu Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna 1 year ago 142 **
Klimatet först Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet 1 year ago 141 *
Det är dags nu...! Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet 1 year ago 143 *
Agera nu innan det är för sent! Bort med fossilenergi från AP-fonderna och från Sverige Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna 1 year ago 134 *