Öppet brev till Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna

Överlevnadsfrågor måste ha företräde före partipolitiska särintressen

2018-09-19

Hej Tobias,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar se och ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Jag tänker att överlevnadsfrågorna som rör klimat, artmångfald och de andra globala systemen måste ha företräde framför partipolitiska särintressen. Det är politiker som insett detta som har mitt stöd. Jag hoppas du är en av dem. Här är några förslag på vad du kan och bör göra.

 Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen. Jag vet att ditt parti har en strävan efter att sänka skatterna men jag tänker att arbetet med det måste få stå tillbaks för reella överlevnadsfrågor för ett tag framöver.

Därför förväntar jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Roland Söderberg
Rättvik

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 341 av 409 i denna kampanj