Öppet brev till Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna

Sätt klimatet först, nu

2018-09-24

Hej Christer,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver kloka politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Verkställ redan satta mål - Exempelvis: Moderatregeringen beslutade att Sveriges fordonsflotta ska bli fossilbränslefri, men ännu har inga konkreta steg tagits. Slutdatum för nyregistrering av fossilbränsledrivna bilar måate sättas, liksom slutdatum för kommersiell andrahansförsäljning av fossilbränslebilar som inte konverterats till biobränslen. Regelverket för efterkonvertering av bilar måste förenklas. Med tanke på hur många 12 år gamla bilar som rullar på våra vägar idag måste detta göras i år.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Martin Nyberg
Norrköping

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 345 av 409 i denna kampanj