Öppet brev till Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna

Agera nu innan det är för sent! Bort med fossilenergi från AP-fonderna och från Sverige

2018-10-08

Hej Anders,

Jag skriver till dig för att DET ÄR ALLVAR!

Vi befinner oss i ett KRISLÄGE där vi ALLA modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar AGERAR NU för att uppnå Parisavtalets mål. Till att börja med måste Sverige sluta med att investera i bolag som utvinner fossilenergi. Dessa åtgärder är brådskande:

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Som sagt till att börja med: Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

 

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

 

Under denna mandatperiod måste det dessutom beslutas om att införas ett förbud. Mot fossila bränslen.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KvmVRE/vi-maste-infora-forbud-mot-fossila-branslen

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Johan
Göteborg

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 348 av 409 i denna kampanj