Öppet brev till Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna

Klimatet för våra barn och barnbarn.

2018-09-14

Hej Christer,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål.

Min son och hans fru kommer snartsatt vilja skaffa barn. Min dotter också när tiden är inne. När jag tänker på klimathotet får jag lust att rekomendera dom att inte skaffa barn. Hur kommer dessa barns liv att se ut om klimatet blir olidligt att leva i?

Kommer mina barn och barnbarn, och jag själv, tvingas uppleva alla helvetes kval för att politikerna inte tagit rätt beslut i rätt tid?!?

Du är en av de politiker som har både förmånen och skyldigheten mot oss alla, inklusive dig själv och din familj, att ta rätt beslut NU! För det är bråttom nu!

Här är bland annat något du kan göra: 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 Vänligen men bestämt,

Maria William-Olsson
Askim, Göteborg

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 317 av 409 i denna kampanj