Öppet brev till Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna

Kom ihåg att rädda vår planet!

2018-09-18

Hej Anders,

Kom ihåg att rädda vår planet. Mitt i allt annat är det lätt att glömma att prioritera miljön, för konsekvenserna syns inte så fort. Men de är stora och kommer bara bli värre. Utan en miljö som går att leva i spelar inget annat någon roll. Det är nu vi måste göra detta, innan effekterna eskalerar för snabbt. Jag gör vad jag kan och jag ber dig, som har mer inflytande, snälla gör det samma! 

Vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Josefin Gustafsson
Tullinge

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 336 av 409 i denna kampanj