Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!

0.4 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna! på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Sammanfattning för Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!
7 öppna brev
7 unika författare
1:51:25 h i total redigeringstid