Öppet brev till Mikael Ribbenvik, Migrationsverket

Ett brev till dig, Mikael Ribbenvik!

2017-10-02

Du tycks inte ha nåtts av så många brev från dem som protesterar mot dagens asylpolitik. De flesta breven gått till politiker, men det är dags att ändra på det nu.

Socialdemokratin vilar på solidaritetens grund. Välfärdssystemet har byggts ut med solidariteten i fonden.

Hösten 2015 trädde ett solidariskt civilsamhälle in. Utan det hade betydligt fler människor farit illa. 

Kia Svanberg
Dorotea

Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!

Detta är brev 1 av 7 i denna kampanj