Öppet brev till Migrations Verket, Migrationsverket

Mikael Ribbenvik - vill du leva i ett samhälle utan empati?

2017-10-19

Du tycks inte ha nåtts av så många brev från dem som protesterar mot dagens asylpolitik. De flesta breven gått till politiker, men det är dags att ändra på det nu.

Socialdemokratin vilar på solidaritetens grund. Välfärdssystemet har byggts ut med solidariteten i fonden.

Hösten 2015 trädde ett solidariskt civilsamhälle in. Utan det hade betydligt fler människor farit illa. 

Inemot 100 000 människor har engagerat sig i de 23 000 ensamkommande ungdomarna från Afghanistan. Familjehemsföräldrar, lärare, idrottsledare, vårdpersonal, boendepersonal, volontärer, politiker, gode män, advokater. 

Alla dessa har visat empati och gett omsorg till utsatta, så som man förväntar sig i ett gott civilsamhälle.  

Du och migrationsverket@migrationsverket.se blockerar pressmeddelanden. Då får ni en skev bild av verkligheten.  

Vi som protesterar mot utvisningarna av ungdomarna är MÅNGA. Vill du ha en bättre bild kan du följa facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  

Jag hoppas att du blir glad att få ett personligt brev från en medborgare i ett av världens mest demokratiska länder. Det är en tillgång för ett land att ha engagerade medborgare som visar empati och bryr sig om de som är utsatta. 

Kanske inte ens du själv skulle vilja leva i ett land där ingen reagerat på dagens missförhållanden i asylpolitiken.  

Majvi Johansson
Nässjö

Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!

Detta är brev 7 av 7 i denna kampanj