Öppet brev till Mikael Ribbenvik, Migrationsverket

Mikael Ribbenvik - vi är många!

2017-10-05

Du tycks inte ha nåtts av så många brev från dem som protesterar mot dagens asylpolitik. De flesta breven gått till politiker, men det är dags att ändra på det nu.

Socialdemokratin vilar på solidaritetens grund. Välfärdssystemet har byggts ut med solidariteten i fonden.

Hösten 2015 trädde ett solidariskt civilsamhälle in. Utan det hade betydligt fler människor farit illa. 

Jag hoppas att du blir glad att få ett personligt brev från en medborgare i ett av världens mest demokratiska länder. Det är en tillgång för ett land att ha engagerade medborgare som visar empati och bryr sig om de som är utsatta. 

Kanske inte ens du själv skulle vilja leva i ett land där ingen reagerat på dagens missförhållanden i asylpolitiken.  

Lorrie Cinar
Strömstad

Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!

Detta är brev 5 av 7 i denna kampanj