Avskaffa Pensionärsskatten

Kampanjen sker i samarbete med Skattebetalarna

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Du kan avskaffa pensionärsskatten!

Vi erbjuder nu en möjlighet för dig att påverka i den viktiga frågan om pensionärsskatten. Skriv ett brev till din riksdagsledamot och kräv att löneinkomst ska beskattas på samma nivå, oavsett när den tas ut. I höstens val har pensionärerna var fjärde röst. Nu finns chansen att se till att politikerna prioriterar att förbättra för pensionärerna genom att avskaffa pensionärsskatten. Du kan göra skillnad!

» Klicka på länken till höger och formulera ditt brev. Du kan även kopiera texten för att skriva en insändare.

Bakgrund – så mycket mer betalar en pensionär i skatt

Skattebetalarna har tagit fram en rapport om situationen för landets nära 2 miljoner ålderspensionärer. Den visar att sedan 2006 har pensionerna tappat ungefär en femtedel av sin köpkraft i förhållande till lönerna. Därtill beskattas pensionsinkomster hårdare än arbetsinkomster efter införandet av jobbskatteavdraget. Pensionärerna har fått sänkt skatt genom höjda grundavdrag, men i förhållande till lönerna halkar pensionerna långt efter. Sverige är nu det enda landet där pensionärer beskattas hårdare än löntagare.

Våra beräkningar visar att en genomsnittspensionär, med 15 800 kronor i månaden, i år betalar 4 100 kronor mer i skatt än om denna arbetat. Från 2007 uppgår den totala skillnaden till 52 000 kronor.

Skattebetalarna anser att det nu är dags att likställa skatten på pensioner med arbetsinkomster. Det är en viktig reform för att stödja såväl individer med låga pensionsinkomster som för att stimulera efterfrågan i svensk ekonomi. Sverige behöver ett rättvist skattesystem, där löntagare och pensionärer beskattas lika.

Mer läsning

Läs mer på Skattebetalarnas kampanjsida om pensionärsskatten. Där finns bland annat en rapport om pensionärsskatten.Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren


20 Öppna brev    
Resultaten

omkring 1 månad sedan
omkring 8 månader sedan
omkring 8 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 7 månader sedan
omkring 9 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 9 månader sedan
omkring 10 månader sedan