Öppet brev till Tomas Eneroth (S)

Pensionärsskatten

2016-11-10

Jag skriver till dig för att jag vill ta upp frågan om pensionärsskatten. Jag anser att pension bör beskattas som lön.

Beräkningar visar att en genomsnittspensionär, med 15 800 kronor i månaden, i år betalar 4 100 kronor mer i skatt än om denna arbetat och haft samma inkomst. Från 2007 uppgår den totala skillnaden till 52 000 kronor. Det är också viktigt att framhålla att skatten på pension har varit högre än skatten på lön ända sedan 2007.

Anser du som jag att det är självklart att skatten ska vara lika för både löntagare och pensionärer?

Bästa hälsningar,

Mats Larm

Växjö

Avskaffa Pensionärsskatten

Kampanjen sker i samarbete med Skattebetalarna
Detta är brev 7 av 20 i denna kampanj