Öppet brev till Maj Karlsson (V)

Pensionärsskatten!!!

2018-05-25

Min pension har tappat en femtedel av sin köpkraft jämfört med lönerna sedan 2006. Jag vill be om din hjälp att se till att ditt parti prioriterar att förbättra för pensionärerna genom att sänka pensionärsskatten.

Jag skriver till dig för att jag vill ta upp frågan om pensionärsskatten. Jag anser att pension bör beskattas som lön.

I och med införandet av jobbskatteavdraget har skatten på löneinkomst blivit lägre än skatten på pensioner. Även skatten på pensioner har visserligen även den sänkts de senaste åren, men inte i samma utsträckning som skatten på förvärvsinkomster. Jag tycker det är orättvist.

Vi pensionärer har haft en betydligt sämre utveckling av våra pensionsinkomster än arbetstagarnas löner. Det medför att pensionärsskatten blir en ännu större pålaga för oss och att de ekonomiska skillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar ytterligare.

Det är viktigt för mig att det blir ett rättvist system i Sverige, där löntagare och pensionärer beskattas lika. Inkomst ska beskattas lika oavsett om det är pension eller lön.

Pension är inarbetad lön. Lön och pension har samma ursprung, lönen, men pension betalas bara ut senare. Jag anser därför att pension ska beskattas som lön.

Vi pensionärer har ofta mindre ekonomiskt utrymme än de som jobbar. Vår pension är lägre. Då är det inte rimligt att skatten är högre!

Beräkningar visar att en genomsnittspensionär, med 15 800 kronor i månaden, i år betalar 4 100 kronor mer i skatt än om denna arbetat och haft samma inkomst. Från 2007 uppgår den totala skillnaden till 52 000 kronor. Det är också viktigt att framhålla att skatten på pension har varit högre än skatten på lön ända sedan 2007.

Jag känner mig orättvist behandlad. Att få högre skatt när jag arbetat ett helt liv och varit med om att ha byggt Sveriges välstånd är inte rimligt. Ska många års hårt arbete tackas på detta sätt?

”Alla ska med” lät det från såväl moderater som socialdemokrater i valrörelsen 2006. Men alla kom inte med när alliansen sänkte skatten för löntagare genom jobbskatteavdraget.

Pensionärernas skatt har också sänkts, men inte alls lika mycket. Det har skapat en stor orättvisa!

Jag anser att det är dags för både alliansen och oppositionspartierna att leva upp till sina löften och avskaffa pensionärsskatten.

Det är dags att ni politiker infriar era löften att sänka skatten på pension ytterligare.

Politikerna har utnyttjat vår plikttrogenhet som gjort att vi pensionärer allt för länge stillatigande accepterar hur skattesänkningarna gått oss förbi. Nu gäller hit men inte längre. Vi kräver rättvisa.

Jag vill veta när pensioner kommer att beskattas som arbete?

Hur kommer du att agera för att förbättra för Sveriges pensionärer?

Anser du som jag att det är självklart att skatten ska vara lika för både löntagare och pensionärer?

Bästa hälsningar,

Ingemar Karlsson

Göteborg

Avskaffa Pensionärsskatten

Kampanjen sker i samarbete med Skattebetalarna
Detta är brev 20 av 20 i denna kampanj