Öppet brev till Jonas Sjöstedt (V)

Pensionärsskatten

2017-02-11

Vi pensionärer har haft en betydligt sämre utveckling av våra pensionsinkomster än arbetstagarnas löner. Det medför att pensionärsskatten blir en ännu större pålaga för oss och att de ekonomiska skillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar ytterligare.

Beräkningar visar att en genomsnittspensionär, med 15 800 kronor i månaden, i år betalar 4 100 kronor mer i skatt än om denna arbetat och haft samma inkomst. Från 2007 uppgår den totala skillnaden till 52 000 kronor. Det är också viktigt att framhålla att skatten på pension har varit högre än skatten på lön ända sedan 2007.

Jag känner mig orättvist behandlad. Att få högre skatt när jag arbetat ett helt liv och varit med om att ha byggt Sveriges välstånd är inte rimligt. Ska många års hårt arbete tackas på detta sätt?

Jag anser att det är dags för både alliansen och oppositionspartierna att leva upp till sina löften och avskaffa pensionärsskatten.

Politikerna har utnyttjat vår plikttrogenhet som gjort att vi pensionärer allt för länge stillatigande accepterar hur skattesänkningarna gått oss förbi. Nu gäller hit men inte längre. Vi kräver rättvisa.

Jag vill veta när pensioner kommer att beskattas som arbete?

Anser du som jag att det är självklart att skatten ska vara lika för både löntagare och pensionärer?

Bästa hälsningar,

Håkan Nilsson

Hudiksvall

Avskaffa Pensionärsskatten

Kampanjen sker i samarbete med Skattebetalarna
Detta är brev 9 av 20 i denna kampanj