Utred svenskt Nato-medlemskap

Kampanjen sker i samarbete med [DELETED] [DELETED]

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Försäkra Sverige mot det otänkbara

Svenska folket är för första gången mer positiva än negativa till Natomedlemskap enligt en opinionsmätning från Novus/TV4 med 37 procent för och 36 emot.
 
" – Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand." sade Sveriges Överbefälhavare 2012, citerad i SvD.

Att tro att våra grannar i Nato skulle hjälpa oss i en krigssituation är önsketänkande: - Sverige inte kan räkna med militär hjälp från Nato, så länge vi inte är medlemmar. Det sade Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen på Folk- och Försvarskonferensen i Sälen 2013. 
 
Om man ser enbart till kostnaderna för att få ett försvar som står emot en storskalig invasion är ett Natomedlemskap är klart mest fördelaktigt, enligt forskare. Kostnaden för medlemskap beräknas uppgå till 0,5 miljarder per år. Att istället fördubbla av försvarsbudgeten på idag runt 40 miljarder skulle ha mycket liten effekt enligt samma källa
 
Rysslands militära aggression mot Ukraina visar tydligt att det finns risker med att ha en för svag försvarsmakt. Det är lätt att konstatera att Ryssland har undvikit att ge sig på Baltstaterna trots att de alla är mycket mindre än Ukraina - Baltstaterna är med i Nato, men det är inte Ukraina. 
 
Alla länder runt Östersjön utom Sverige, Finland och Ryssland är Natomedlemmar. 
 
Försvarsutskottets utredare Thomas Bertelman skriver i en sammanfattning av sin utredning: ”[Sveriges] omfattande [säkerhetspolitiska] samarbeten, i kombination med vår egen solidaritetsförklaring, bringar oss så nära Nato att vi knappast kan undgå att identifieras med alliansen - utan att få vare sig den effekt av samarbetet eller det solidariska skydd som ett medlemskap skulle innebära."
 
En slutsats är att Sverige, som försäkring mot det otänkbara, borde utreda ett Natomedlemskap eller gå med i Nato.
 
Skriv ett brev och välj att skicka det till en Riksadagsledamot om du känner att du kan stå för det - ditt brev skickas inte iväg före du har bekräftat din epostadress.
 

Källor och ytterligare läsning:

Fall Gotland - Svårbeskrivet; George Orwell möter Twitter?

 Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren


Öppna brev skickade till

2 Öppna brev    
Resultaten