Utred svenskt Nato-medlemskap

Kampanjen sker i samarbete med [DELETED] [DELETED]

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Utred svenskt Nato-medlemskap på initiativ av [DELETED] [DELETED]

Sammanfattning för Utred svenskt Nato-medlemskap
2 öppna brev
2 unika författare
24:42 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Utred svenskt Nato-medlemskap