När blir en knäled mogen?


Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Rättsmedicinalverket hänvisar till att kvaliteten är god då det gäller att bedöma knäleden som mogen. Men de bemöter inte kritiken om hur en mogen knäled förhåller sig till åldern. Evidensen för att en person med mogen knäled är minst 18 år har visat sig vara dålig. Dessutom gör Migrationsverket ingen sammanvägd bedömning av åldern. 

Bilden visar två av Hallonflickans ben på Falköpings museum. Hon levde för 5000 år sedan. Kan vi säga något om hennes ålder?Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!