Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister

Åldersbedömningar

2018-01-26

Vet du att Rättsmedicinalverket stoppat medicinska åldersbedömningar av flickor? Det beror på att man inte vet hur gamla flickor är när tillväxtzonen i knäleden sluter sig. I en ny studie hade nästan alla (25 av 29) 17-åriga flickor ett färdigutvecklat knä.

I Sverige är det framför allt pojkar som undersöks. Samma studie visade att 19 % av 17-åriga pojkar hade ett moget knä. RMV kräver att både visdomständer och knäled är omogna för att skriva "möjligen under 18 år”. RMV säger fortfarande att det är 10 % av de undersökta som felaktigt klassificeras som vuxna.

Här finns de flesta viktiga artiklarna om åldersbedömningar samlade.

https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/aldersbedomningar.html

Anställda på Migrationsverket skrivit en rapport. ”Det mest talande exemplet är att ärendehandläggningen för både asyl och tillstånd än i skrivande stund kan anses varken rättssäker, enhetlig, förutsägbar eller hållbar.” Vill du veta mer om vilken sorts fel som begåtts på Migrationsverket kan du läsa här.

https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/migrationsverket.html

Agneta Stenlund
Robertsfors

När blir en knäled mogen?

Detta är brev 4 av 5 i denna kampanj