Öppet brev till Ingrid Eckerman

Till alla riksdagsledamöter: När blir en knäled mogen?

2018-01-23

Vet du att Rättsmedicinalverket stoppat medicinska åldersbedömningar av flickor? Det beror på att man inte vet hur gamla flickor är när tillväxtzonen i knäleden sluter sig. I en ny studie hade nästan alla (25 av 29) 17-åriga flickor ett färdigutvecklat knä.

I Sverige är det framför allt pojkar som undersöks. Samma studie visade att 19 % av 17-åriga pojkar hade ett moget knä. RMV kräver att både visdomständer och knäled är omogna för att skriva "möjligen under 18 år”. RMV säger fortfarande att det är 10 % av de undersökta som felaktigt klassificeras som vuxna.

Migrationsverket ska göra en ”sammanvägd åldersbedömning”. Men i själva verket går de helt efter den medicinska åldersbedömningen. Unga oerfarna handläggare förklarar att intyg från erfarna professionella (läkare, lärare, socialarbetare) inte har något värde. Endast när den medicinska åldersbedömningen pekat på underårighet har man utnyttjat andra möjligheter, då i syfte att räkna upp åldern.

Nyligen har två 14-åringar skrivits upp till 18 år. Det betyder att den handläggare som tog emot dem när de kom felaktigt satte åldern till 10 år i stället för 14 år. Är det trovärdigt att handläggaren gjort så stort fel? Är det troligt att alla inblandade sedan dess skulle ha gjort samma misstag?

Agneta Stenlund
Robertsfors

När blir en knäled mogen?

Detta är brev 2 av 5 i denna kampanj