Volvo - Sluta stödja ockupationen!


Kampanjlogotyp
Hjälp kampanjen att sprida sig!   Visa / dölj annonsalternativ

Förhandsgranska annonsen

Du kan betala för att Signby.me ska annonsera kampanjen på Facebook. Vi använder unika mottagargrupper och arbetar för att nå ut på effektivast möjliga sätt. Minsta annonsbudget är 50 kr. Vår avgift är 20% och hjälper oss att betala för driften av webbsajten.

Ange beloppet du vill annonsera för:

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Genom att sälja bussar som Volvo vet används i de illegala bosättningarna, bidrar Volvo medvetet till brott mot internationell rätt. Vädja till Volvo att avbryta samarbetet nu!
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
7 049
skickade brev
8
Underskrifter
48

Israels ockupation av Palestina skulle inte kunna fortgå utan omvärldens stöd i form av förmånliga handelsavtal och samarbeten. Genom att handla med Israel bidrar internationella företag till folkrättsbrott. Tillsammans med dig vädjar Palestinagrupperna och Emmaus Björkå, Volvo att sluta stödja ockupationen på Västbanken!

 

Volvo har vid ett flertal tillfällen kritiserats för att sälja maskiner som använts för att riva palestinska hem på ockuperad mark. I dagarna har det uppmärksammats att Volvos bepansrade bussar används som persontransporter i och mellan bosättningar på Västbanken.

Volvo presenterar sig själva som ett företag som tar ett aktivt samhällsansvar och använder sig av ord som mångfald och mänskliga rättigheter. Detta blir tomma ord när företaget samtidigt bidrar till folkrättsbrott.

Israels husrivningar har ett otal gånger förklarats som brott mot internationella lagar och konventioner. De bryter mot internationell humanitär rätt såsom den fjärde Genevekonventionen och mot flera av FNs konventioner om mänskliga rättigheter.

På Västbanken och i Östra Jerusalem bor det i dag över 600 000 israeliska bosättare på stulen palestinsk mark. Enligt internationell rätt är alla bosättningar olagliga. Det är inte tillåtet för en ockupationsmakt att flytta sin befolkning till ockuperad mark. Ändå växer de dag för dag och enligt många experter är de det största hindret för fred.

Så sent som i december förra året antog FNs generalförsamling en resolution som kraftigt tar avstånd från Israels bosättningar och bekräftade det som redan slagits fast i Internationell rätt, att de är olagliga. Detta har också länge varit Sveriges officiella ståndpunkt.

Genom att sälja bussar som Volvo vet kommer att användas i de illegala bosättningarna, bidrar Volvo medvetet till brott mot internationell rätt. Vi anser att detta är oacceptabelt och vädjar därför till Volvo att omedelbart avbryta allt samarbete med Israel tills dess att ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem upphör.

 Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Emmaus Björkå & Palestinagrupperna i Sverige

Öppna brev skickade till

1 Öppna brev    
Resultaten