Öppet brev till Emmaus Björkå

Mänskliga rättigheter!

2021-04-11

Hej Volvo,

Jag vädjar till er att omedelbart avbryta allt samarbete med Israel till dess att ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem upphör.

Så sent som i december förra året antog FNs generalförsamling en resolution som kraftigt tar avstånd från Israels bosättningar och bekräftade det som redan slagits fast i Internationell rätt, att de är olagliga. Detta har också länge varit Sveriges officiella ståndpunkt.

Genom att sälja bussar som ni vet kommer att användas i de illegala bosättningarna, bidrar Volvo medvetet till brott mot internationell rätt. Jag anser att detta är oacceptabelt och vädjar därför till er att omedelbart avbryta allt samarbete med Israel till dess att ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem upphör.

Rebecca Sjödal
Falköping

Volvo - Sluta stödja ockupationen!

Detta är brev 1 av 1 i denna kampanj