Stoppa alla fossila subventioner nu


Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Jag skriver under på att jag vill att Sverige ska sluta subventionera fossilindustrin via olika skatteundantag. Regeringen bör agera i enlighet med de internationella överenskommelser som vi har förbundit oss till.
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
5 568
skickade brev
98
Underskrifter
26

Hashtaggar


Stoppa Sveriges fossila subventioner* nu!

Sverige har genom EU och i Parisavtalet förbundit oss att fasa ut alla miljö- och klimatskadliga subventioner. Agenda 2030:s mål 12 uppmanar till samma sak. Det är därför ett rimligt steg att genomföra för ett hållbart samhälle och det behöver ske nu! 

Vi befinner oss i början av mänsklighetens största utmaning, en klimatkris vi ännu inte känner hela vidden av. FN säger 2022 att vi nu bara har tre år kvar att bryta utsläppskurvorna för att vända utvecklingen åt rätt håll. Låt oss därför börja genast! 

Om vi inte agerar nu riskerar vi stora förluster av biologisk mångfald och oförutsägbara förändringar i jordens klimatsystem, vilket i sin tur riskerar att leda till brist på mat och vatten och till fler framtida konflikter.

Det handlar om allas vår framtid!

 

Du kan delta i kampanjen på tre olika sätt:

  1. Skicka mail. Du kan i nästa steg skapa mail att skicka till våra politiker.
  2. Skriv under kampanjen. Du hittar en knapp uppe till höger om bilden.
  3. Skriv ett vykort och skicka till regeringskansliet:

”Avskaffa alla fossila subventioner nu!” (Exempelvis, du skriver vad du tycker!)

Underteckna och posta till: Regeringskansliet, 103 33 Stockholm. 

 

*Vad är fossila subventioner?

I korthet handlar det om skattelättnader på många miljoner kronor som varje år går till klimatskadlig verksamhet. Flyg- och vägtrafik, gruv- och fiskerinäringen, rederier och jordbruk är verksamheter som subventioneras och därigenom tillåts fortsätta släppa ut mängder av växthusgaser. Det i sin tur försenar den nödvändiga omställningen och försvårar för alternativ teknik att konkurrera. 

Läs mer i Naturskyddsföreningens sammanställning: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/avskaffa-de-klimatskadliga-subventionerna/ 

 Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Helena Isberg