Stoppa alla fossila subventioner nu


Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
676
skickade brev
71

Hashtaggar


Stoppa alla fossila subventioner* nu!

Sverige har genom EU och i Parisavtalet förbundit oss att fasa ut alla klimatskadliga subventioner. Agenda 2030:s mål 12 uppmanar till samma sak. Det är därför ett rimligt steg att genomföra för ett hållbart samhälle och det behöver ske nu! 

Vi befinner oss i början av mänsklighetens största utmaning, en klimatkris vi ännu inte känner hela vidden av. FN säger 2022 att vi nu bara har tre år kvar att vända utvecklingen åt rätt håll. Låt oss börja genast! 

Vi har i sommar fått en påminnelse om vad som väntar genom värmeböljorna, bränderna och torkan i Europa. Om vi inte agerar nu riskerar vi stora förluster av biologisk mångfald och oförutsägbara förändringar i jordens klimat, vilket leder brist på mat och vatten och till fler framtida konflikter.

Det handlar om allas vår framtid!

 

Komplement till Extinction Rebellions Uppror för livet

Den här kampanjen startar i augusti 2022 när Extinction Rebellion (XR) utövar fredlig civil olydnad på gatorna för att få våra politiker att agera på kraven att stoppa alla fossila subventioner nu och fasa ut de klimatskadliga utsläppen till 2025. Fredlig civil olydnad är en metod som bidragit till tidigare samhällsförändringar. Länk till Uppror för livets Facebooksida: https://fb.me/e/4LTJDalCv

Mailkampanjen är ett komplement till Extinction Rebellions Uppror för livet och stöttar kravet om att framtidssäkra Sverige. Du behöver inte ta ställning till XR:s fredliga civila olydnad för att stötta kravet på att fasa ut fossilekonomin genom att delta i den här kampanjen. 

 

Detta är en mailkampanj, där du i nästa steg kan skapa mail att skicka till våra politiker.

 

Du kan också agera analogt genom att skriva ett vykort med texten:

”Avskaffa alla fossila subventioner nu!” (Exempelvis, du skriver vad du tycker!)

Underteckna och posta till: Regeringskansliet, 103 33 Stockholm. 

 

*Vad är fossila subventioner?

I korthet handlar det om skattelättnader på många miljoner kronor som varje år går till klimatskadlig verksamhet. Flyg- och vägtrafik, gruv- och fiskerinäringen, rederier och jordbruk är verksamheter som subventioneras och därigenom tillåts fortsätta släppa ut mängder av växthusgaser. Det i sin tur försenar den nödvändiga omställningen och försvårar för alternativ teknik att konkurrera. 

Läs mer i Naturskyddsföreningens sammanställning: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/avskaffa-de-klimatskadliga-subventionerna/ 

 Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Helena Isberg

Öppna brev skickade till