Öppet brev till Gulan Avci (L)

Tänk på framtiden! Stoppa flygsubventionerna!

2022-08-23

Hej!

Jag vill uppmana dig att börja agera för att stoppa de klimatskadliga subventionerna i enlighet med vad Sverige har åtagit sig internationellt.

Sverige har genom EU i flera olika sammanhang (Parisavtalet, G7, G20) förbundit oss att fasa ut fossila subventioner som ett steg mot ett hållbart samhälle. EU-kommissionen har uppmanat alla medlemsländer att göra det. Ändå subventionerar Sverige fortfarande den fossila ekonomin genom mängder av skatteundantag.

Användningen av kol, olja och gas eldar på klimatkrisen genom utsläpp av koldioxid som vi idag vet förstärker växthuseffekten och leder till global uppvärmning. Konsekvenserna är oöverskådliga, men vi har fått en påminnelse om vad som väntar genom årets värmeböljor i Europa. 

Fossila subventioner innebär att Sverige fortsätter att finansiera vägen mot en klimatkatastrof. Vi har förbundit oss att sluta med subventionerna. De måste upphöra omedelbart!

Börja agera för att påverka internationella överenskommelser om flygets subventioner. 

Ta alla chanser du kan att lyfta frågan om fossila subventioner på dagordningen!

Med hoppfulla hälsningar

Peter Forsberg
Farsta

Stoppa alla fossila subventioner nu

Detta är brev 2 av 4 i denna kampanj