Stanna på marken, Malmö Stad


Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

#Stannapåmarkenmalmöstad

“Vi antar utmaningen” är de inledande orden i Malmö stads miljöprogram där Malmö ska vara “Sveriges klimatsmartaste stad” senast 2020.  Hur går detta ihop med att tjänstepersoner inom Malmö stad väljer flyget före tåget? Anser sig inte Malmö Stad vara en del av staden?

 

Naturskyddsföreningen Malmö anser att det är ohållbart att fortsätta välja flyget och att detta inte är förenligt med "Sveriges klimatsmartaste stad". Tycker du som vi att Malmö Stads tjänstepersoner ska välja hållbara färdmedel och inte minst där det finns goda förbindelser med tåg välja dessa. Skicka då ett brev till våre lokala politker i kommunstyrelsen i Malmö och berätta vad du tycker. Det finns ett färdigt brev redo att skickas men du kan såklar även justera brevet så det blir exakt som du vill. Hjälp oss påverka Malmö stad så att de stannar på jorden! 

 

Naturskyddsföreningen Malmö vill att Malmö Stad…

 

  • Följa antagen resepolicy

  • Upprätta en klimatfond likt modellen i Helsingborg för att öka det ekonomiska incitamentet i att tänka efter en gång extra innan man väljer flyg. Dock får aldrig den här typen av klimatfond bli en ursäkt för att ta flyg eller ersätta andra miljö- och klimatsatsningar i en kommun.

  • Göra en klimatkonsekvensanalys vid internationaliseringsprojekt

 

Hur funkar det?
Denna brevskrivningskampanj drivs av Naturskyddsföreningen Malmö via siten Signby.me och vi ger dig möjlighet att skicka personliga mail till de politiker du väljer. Det finns ett färdigt brev redo att skickas men du kan såklar även I sista justera brevet så det blir exakt som du vill. Målet är att många politiker ska få brev och att detta ska leda till förändring. Så du är varmt välkommen tillbaka flera gånger. Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Naturskyddsföreningen Malmö

Öppna brev skickade till

3 Öppna brev    
Resultaten

omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan
omkring 3 månader sedan