Öppet brev till Märta Stenevi, Ledarmot, Mp

Var ett föredöme!

2019-04-05

Via Naturskyddsföreningen Malmö har jag fått reda på att ni inom Malmö Stad väljer flyget framför tåget i 40 % av alla resor upp till Stockholm. Klimatförändringarna  är vår tid stora utmaning och ska vi klara det måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 för att sedan stadigt sjunka mot noll. Det blir då oansvarig att Malmö Stad som en ledande aktör inte tar sitt klimatansvar. Jag vill bo och leva i "Sveriges klimatsmartaste stad" och gör mycket i min vardag för att vi ska nå dit, nu vill jag att Malmö Stad gör sitt!

Jag vill att du som politiker och representant för Malmö stad ser till att...

  • Malmö Stad följer antagen resepolicy

  • Upprätta en klimatfond likt modellen i Helsingborg för att öka det ekonomiska incitamentet i att tänka efter en gång extra innan man väljer flyg. Dock får aldrig den här typen av klimatfond bli en ursäkt för att ta flyg eller ersätta andra miljö- och klimatsatsningar i en kommun.

  • Göra en klimatkonsekvensanalys vid internationaliseringsprojekt

Hjälp oss bli "Sveriges klimatsmartaste stad"

 

Isabella Winter
Malmö

Stanna på marken, Malmö Stad

Detta är brev 2 av 3 i denna kampanj