Fler AT-platser för patientsäker vård


Kampanjlogotyp
Stängd - Det är inte längre möjligt att skicka brev från kampanjen

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Otrygga läkare utan legitimation bemannar allt större del av vården. Alla patienter förtjänar att träffa en läkare som är legitimerad eller under handledning för att bli det. Skriv under för en patientsäker vård!
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Visa argumenten →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Sätt stopp för otrygga anställningar för olegitimerade läkare - för patienternas skull!

Alla förtjänar att träffa en läkare som antingen är legitimerad, eller under handledning för att bli legitimerad. Skriv under du också för att säkra framtidens vård!  

De senaste åren har regionerna misslyckats katastrofalt med att se till att tillräckligt många utbildningstjänster finns att erbjuda - vilket går att koppla samman med en allt större brist på specialistläkare. I grunden är det brist på arbetskraft - brist på specialistläkare - som bidrar till att patienter inte ges vård i tid, och att vårdköerna ökar. Under tiden arbetar läkarna i otrygga anställningar med bristande stöd. Arbetsmiljön är ofta svår vilket kan få fatala konsekvenser. 

Regionerna har misslyckats

Regeringen gav i början av året SKR uppdraget att samla sina medlemmar regionerna för att kartlägga hur många AT-platser som krävs. SKR kom fram till att 2023 skulle krävas 1800 AT-platser, men regionerna planerar bara för 1622-1640. Samtidigt har antalet läkare per år som får legitimation minskat med 10%. Vi utbildar fler, men istället för att de ska utbildas vidare för att bli självständiga går de på vikariat utan handledning. 

Så gör du! 

Vi ger dig möjlighet att skicka personliga mail till de politiker du väljer. Vi ger dig färdiga argument att utgå från. Du väljer själv inledning, argument och avslut. I sista steget kan du själv justera brevet så det blir exakt som du vill. Du är varmt välkommen tillbaka flera gånger, ju fler brev desto bättre. SYLF tar inte del av vad du skrivit och till vem. Du har möjlighet att kontakta både beslutsfattare på nationell nivå - som de som är ytterst ansvariga i din region. Visa argumenten →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av SYLF (Sveriges yngre läkares förening)

Öppna brev skickade till

1 Öppna brev    
Resultaten